Dienstenwijzer Autotrust 

 

In de dienstenwijzer van Autotrust leest u meer over onze identiteit en (kern)activiteiten. Autotrust biedt verschillende producten aan in verschillende entiteiten. Autotrust richt zich met name op het verlenen van informatie- en risicomanagementdiensten en het verlenen van claim services. Hieronder vallen onder andere garantie(verzekeringen) en onderhoudsabonnementen. De verschillende entiteiten komen in dit document aan bod en zullen nader toegelicht worden.

Autotrust Europe B.V.
Autotrust Europe B.V. is aanbieder van garantieverzekeringen en richt zich op twee verschillende doelgroepen:

  1. Zakelijk: garantieverzekeringen die via het autobedrijf zijn afgesloten. In dit geval verkoopt Autotrust garantieverzekeringen aan het autobedrijf en het autobedrijf daaropvolgend aan de eindconsument (lees: auto eigenaar). De eindconsument is dan de derde begunstigde. De eindconsument kan op deze manier gebruik maken van de diensten van Autotrust.
  2. Particulier: garantieverzekeringen die door de eindconsument rechtstreeks via Autotrust zijn afgesloten.
    Autotrust handelt vanuit de positie als gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener die de bevoegdheid en volmacht heeft om namens één of meerdere verzekeraars zelfstandig op te treden. De verzekeraar waarvoor Autotrust Europe B.V. een volmacht heeft is N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Om op te treden als gevolmachtigd agent heeft Autotrust een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten. Het vergunningsnummer van Autotrust Europe B.V. is: 12019198.

Autotrust Service B.V.
Autotrust Service B.V. richt zich volledig op het aanbieden van onderhoudsabonnementen. De onderhoudsabonnementen van Autotrust zijn modulair opgebouwd en bieden een totaaloplossing voor de auto. De auto eigenaar heeft de mogelijkheid om zelf het abonnement samen te stellen, afgestemd op de eigen voorkeuren.

Autotrust B.V.
Autotrust B.V. biedt zakelijke garanties aan via het innovatieve garantiemanagementsysteem OpenWarranty en het reguliere garantiemanagementsysteem. OpenWarranty is een op maat gemaakte financiële dienstverlening dat focust op het ontzorgen van onze zakelijke klanten. Hierbij neemt Autotrust het garantie- en claimproces van het autobedrijf over.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze Dienstenwijzer, dan kunt u ons op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur via 0592-340018 of info@autotrust.nl bereiken.