Proclaimer Autotrust

Autotrust Europe B.V.
Autotrust Europe B.V., hierna te noemen Autotrust, geeft u toegang tot de website van Autotrust. Autotrust is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Als websitebezoeker of klant kunt u hier de nodige informatie vinden over de producten en diensten van Autotrust.

Klopt er iets niet?
De wet- en regelgeving omtrent garantieverzekeringen is onderhevig aan continue veranderingen en wijzigingen. Dat kan er toe leiden dat verstrekte informatie en andere content op de website verouderd is. Ook genoemde producten en bijbehorende prijzen zijn onderhevig aan veranderingen en onder voorbehoud van type- en programmeerfouten en kunnen daarom op elk moment gewijzigd worden door Autotrust. De content van deze website is dan ook bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Als gevolg daarvan kan het zijn dat de inhoud van onze website van tijd tot tijd wijzigt.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website toegankelijk en makkelijk te lezen is. Bovendien streven wij er naar de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat dit met de grootste zorg en aandacht gebeurt, is het mogelijk dat de content van de website onvolledig en/of onjuist is. Denk hierbij aan verstrekte informatie, afbeeldingen of andere teksten.

Bent u iets tegengekomen op onze website wat niet klopt? Geef dit alstublieft aan ons door, zodat wij dit indien nodig kunnen corrigeren of aanpassen. Voor het melden van onjuistheden verwijzen we u graag door naar het contactformulier op onze website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Autotrust. Mocht u informatie of andere content op deze website willen gebruiken, dan kunt u toestemming vragen via ons contactformulier. Verder is het niet toegestaan de informatie en andere content op de website aan te passen, te veranderen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid
Autotrust streeft er naar zo transparant en eenduidig mogelijk te communiceren. Ter verduidelijking van de content van onze website zijn hyperlinks naar websites van derden opgenomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites ligt bij de makers van deze websites.

Verder is Autotrust niet aansprakelijk voor schade, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook met betrekking tot toegang tot of gebruik van de inhoud van onze website. Dat betekent dat Autotrust niet aansprakelijk is voor enige vorm van schadevergoeding als gevolg van het verlies van of gebruik van gegevens, winstderving, nalatigheid of een andere vorm van onrechtmatige daad dat voortvloeit uit het gebruik, kopiëren of afbeelden van de inhoud.

Vragen?
De proclaimer van Autotrust kan van tijd tot tijd wijzigen. Mocht u nog vragen of andere onduidelijkheden hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hier.